Umów się | Skontaktuj się
Wybierz termin i spotkaj się z nami online aby omówić swoje pomysły na meble
Wypełnij formularz i załącz projekt zabudowy aby uzyskać wycenę
Start Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne 

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez serwis HYLLA.design. 
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest GOD IDE sp. z o.o. (dalej również jako Spółka lub HYLLA.design) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sielskiej 17A, 60-129 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000936888, numer NIP 7792533246, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł, w całości opłaconym.
 3. W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem: hello@hylla.design
 4. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony danych Osobowych z uwagi na to, iż nie przetwarza danych na dużą skalę, ani nie stanowi to jej głównej działalności.

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

HYLLA.design przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. przedstawienia swoich produktów i usług przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 2. zawarcia, a następnie wykonania umowy kupna – sprzedaży (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 3. rejestracji konta użytkownika (jeżeli została udostępniana taka funkcjonalność) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. przesłania informacji handlowej (w tym newslettera), jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. informacyjnym, w tym marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. oferowania dodatkowych funkcjonalności serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 9. archiwalnym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.

Dane osobowe osób, które skontaktowały się z nami za pomocą formularza będą przetwarzane przez 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Kategorie danych osobowych które są przetwarzane

HYLLA.design przetwarza Twoje dane osobowe związane z realizacją zamówienia oraz z komunikacją z Tobą. Do tych danych należy Twoje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres e-mail. 

Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe w zależności od celu ich przetwarzania mogą zostać ujawnione:

 1. podwykonawcom, w szczególności naszym partnerom z którymi współpracujemy w celu realizacji sprzedaży naszych produktów i realizacji Twojego zamówienia,
 2. podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe,
 3. podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, 
 4. podmiotom świadczącym usługi prawne
 5. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w tym usługi hostingowe.

 

Informacje o Twoich prawach

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez HYLLA.design ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora,
 7. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG), ani do organizacji międzynarodowej.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Realizacja montownia.com